© Anita Varøy / Varøy .NO ENK BabyVac ® Norge
Instrument   er   særlig   egnet   for   behandling   av   barn   i   alderen   0   til   6   år,   og   til   og   med   for   tidlig   fødte   barn   når utskrevet fra sykehuset. Vi   kan   anbefale   denne   enheten   for   bruk   i   sykehus,   helsestasjon   av   jordmor   og   hjemme   som   et   supplement   til spesialistbehandling

Fordeler av Baby-Vac® Nasal Aspirator:

kontinuerlig sugeeffekt virker raskt ingen tilbakefall, noe som ofte skjer med vanlige aspirators avtakbar Clear kammer er vaskbar, hygenisk og tillater observasjon av nesesekretet trygt for nyfødte og småbarn anbefalte av leger

Konsept av Baby-Vac® Nasal Aspirator

En   av   de   største   problemene   er   at   et   lite   barn   er   ikke   ennå   i   stand   til   å   pusse   nesen   selv,   og   det   tar   litt   tid   før   et   spedbarn   eller   en baby   vil   lære   å   puste   gjennom   munnen.   Sekret   vil   hindre   barna   å   puste   og   det   fører   til   ubehag.   Det   kan   ende   med   mer   alvorlige helseproblemer   som   knyttet   til   øre,   nese,   hals   og   dårlige   luftveier.   Derfor   er   det   meget   viktig   å   holde   nesehulen   klar.   Arianna   Baby- Vac®   Nasal   Aspirator   er   det   aller   beste   valget   på   dette   formålet.   Naturligvis   kan   det   ikke   erstatte   rådgiving/oppfølging   av   en helsepesonell.   Kun   en   lege   kan   stille   diagnosen   hva   som   står   bak   en   nasal   sekresjon.   Fjerning   av   sekretet   fra   nesehulene   vil   akselere helbredelse, bedre pust og bedre generell trivsel i tilfelle av sykdom. I tillegg kan det forebygge sykdom.

Montering:

Bruk din husholdning støvsuger mellom 800Watt og 1500Watt 1 . Sett suget (A) inn i oppsamlingsenheten (B) 2 . Slå på/skru på din husholdningsstøvsuger. 3 . Sett støvsugerens adapter (C) inn i festet på slangen i støvsugeren.

Demontering:

Fjern adapteren til nesesuger (C ) mens støvsugeren forstatt er på, og deretter skru støvsugeren av. To sugestykker finnes i boks.

Bruk av Arianna Baby-Vac® Nasal Aspirator:

Hold   barnet   i   sittende/oppreist   stilling.   Det   er   anbefalt   å   holde   barnet   i   fanget   til   han/hun   føler   seg   komfortabel   med   apparatet. Plasser   sugestykke   (A)   i   åpningen   av   neseboret   og   hold   den   der   i   et   par   sekunder   mens   du   observerer   utslippet   som   blir   avsatt   i oppsamlings   sylinder/oppsamlingskoppen   (B).   Du   kan   forsiktig   rotere   sugestykket   i   en   sirkulær   bevegelse.   Gjenta   metoden   i   en   eller begge nesebor daglig etter behov.

Sterilisering:

Elementene   må   vaskes   med   varmt   såpevann   før   og   etter   hver   bruk.   Ikke   bruk   vaskemidler,   kjemikalier   eller   slipende   materialer   den. 1 år garanty ved bruk av oppgitt bruksanvisning på vår nettsiden : www.babyvac.no ! Du    har    ikke    rett    på    reklamasjon    hvis    du    har    ødelagt    varen,    men    du    har    rett    på    det    hvis    varen    slutter    å    virke    på    grunn    av fabrikasjonsfeil.
© Anita Varøy / Varøy .NO ENK - BabyVac ® Norge
Instrument er særlig egnet for behandling av barn i alderen 0 til 6 år, og til og med for tidlig fødte barn når utskrevet fra sykehuset. Vi kan anbefale denne enheten for bruk i sykehus, helsestasjon av jordmor og hjemme som et supplement til spesialistbehandling

Fordeler av Baby-Vac®

Nasal Aspirator:

kontinuerlig sugeeffekt virker raskt ingen tilbakefall, noe som ofte skjer med vanlige aspirators avtakbar Clear kammer er vaskbar, hygenisk og tillater observasjon av nesesekretet trygt for nyfødte og småbarn anbefalte av leger

Konsept av Baby-Vac® Nasal

Aspirator

En av de største problemene er at et lite barn er ikke ennå i stand til å pusse nesen selv, og det tar litt tid før et spedbarn eller en baby vil lære å puste gjennom munnen. Sekret vil hindre barna å puste og det fører til ubehag. Det kan ende med mer alvorlige helseproblemer som knyttet til øre, nese, hals og dårlige luftveier. Derfor er det meget viktig å holde nesehulen klar. Arianna Baby- Vac® Nasal Aspirator er det aller beste valget dette formålet. Naturligvis kan det ikke erstatte rådgiving/oppfølging av en helsepesonell. Kun en lege kan stille diagnosen hva som står bak en nasal sekresjon. Fjerning av sekretet fra nesehulene vil akselere helbredelse, bedre pust og bedre generell trivsel i tilfelle av sykdom. I tillegg kan det forebygge sykdom.

Montering:

Bruk din husholdning støvsuger mellom 800Watt og 1500Watt 1. Sett suget (A) inn i oppsamlingsenheten (B) 2. Slå på/skru på din husholdningsstøvsuger. 3. Sett støvsugerens adapter (C) inn i festet på slangen i støvsugeren.

Demontering:

Fjern adapteren til nesesuger (C ) mens støvsugeren forstatt er på, og deretter skru støvsugeren av. To sugestykker finnes i boks.

Bruk av Arianna Baby-Vac®

Nasal Aspirator:

Hold barnet i sittende/oppreist stilling. Det er anbefalt å holde barnet i fanget til han/hun føler seg komfortabel med apparatet. Plasser sugestykke (A) i åpningen av neseboret og hold den der i et par sekunder mens du observerer utslippet som blir avsatt i oppsamlings sylinder/oppsamlingskoppen (B). Du kan forsiktig rotere sugestykket i en sirkulær bevegelse. Gjenta metoden i en eller begge nesebor daglig etter behov.

Sterilisering:

Elementene vaskes med varmt såpevann før og etter hver bruk. Ikke bruk vaskemidler, kjemikalier eller slipende materialer på den. 1 år garanty ved bruk av oppgitt bruksanvisning vår nettsiden : www.babyvac.no ! Du har ikke rett reklamasjon hvis du har ødelagt varen, men du har rett det hvis varen slutter å virke grunn av fabrikasjonsfeil.